Waarom natuurlijk tuinieren?

3 min te lezen
Deel

Natuurlijk tuinieren maakt het mogelijk om gewassen te produceren die goed smaken en goed zijn voor de gezondheid. Behoud van biodiversiteit, bescherming en voeding van bodem en planten zonder gebruik van chemicaliën zijn de basisprincipes van natuurlijk tuinieren. 

De tuinier maakt deel uit van een geheel, hij moet leren samenwerken met de natuur in plaats van te proberen haar te beheersen. Door de biodiversiteit te behouden of te bevorderen, krijgt de tuin weer een mooi evenwicht dat bevorderlijk is voor overvloedige oogsten, gezond, smakelijk en rijk aan voedingsstoffen, maar ook voor het verkrijgen van een tuin zo vol bloemen dat hij door iedereen bewonderd zal worden! 

Herstel de balans in uw tuin 

In de natuur groeien planten zonder menselijk ingrijpen. De bodem, rijk aan leven en altijd voorzien van organisch materiaal, is in staat planten te ontvangen die zich er spontaan vestigen. Dit laatste is belangrijk omdat planten zich daar vestigen waar de omstandigheden voor hen het meest geschikt zijn om te groeien. Sommige zullen genoegen nemen met een arme en droge bodem, terwijl andere een frisse en vochtige bodem nodig hebben. Zij kunnen op natuurlijke wijze groeien, bloeien en zelfs vruchten voortbrengen.  

De tuinman levert vaak grote inspanningen voor een geringer rendement. Door te veel te willen doen, maakt hij soms fouten die fundamentele onevenwichtigheden veroorzaken met als gevolg een verlies aan biodiversiteit, een verstoord evenwicht tussen prooien en roofdieren en het verdwijnen van bestuivende insecten. Slechte tuinpraktijken zoals het omwoelen van de grond, het vernietigen van ecosystemen of het opsporen van het kleinste insect met fytosanitaire producten hebben vaak catastrofale gevolgen voor gekweekte planten, die het veel moeilijker hebben om te groeien dan planten die in de natuur aan hun lot worden overgelaten. 

Maak het beste van wat er al in uw tuin is 

Rekening houden met wat er in een tuin aanwezig is, is een fundamenteel begrip voor natuurlijk tuinieren. In elke tuin zijn er positieve en negatieve punten waarvan men moet profiteren of waarmee men moet leven. Sommige parameters verdienen bijzondere aandacht. 

  • Het klimaat, de aard van de bodem, de blootstelling zijn natuurlijk allemaal belangrijk bij de keuze van de planten die al dan niet in deze specifieke tuin kunnen worden gekweekt. Zo is het planten van tropische planten of citrusvruchten in een gebied waar vaak vorst voorkomt een verspilling van tijd, energie en geld. Het is beter om planten te kiezen die aan de bodem zijn aangepast omdat ze niet hoeven te worden geacclimatiseerd. Observeer de planten die spontaan groeien, dan kunt u de aard van uw grond afleiden en dus planten kiezen die beter zullen groeien in uw tuin!  

  • Beschouwing van de biodiversiteit is ook heel belangrijk. Een grote aanwezigheid van vogels, zoogdieren of reptielen is een teken van een goed evenwicht. Deze roofdieren zullen veel plagen op natuurlijke wijze kunnen aanpakken. Evenzo, als bestuivende insecten in grote aantallen aanwezig zijn, zullen zij zorgen voor een goede productie van groenten en fruit. Zijn er daarentegen veel ziekten en plagen, dan wijst dat op een gebrek aan evenwicht dat onder meer door bevordering van de biodiversiteit moet worden gecorrigeerd. Bewijzen van een verstoord evenwicht kunnen ook voortkomen uit abiotische stress (verandering van omgeving) of uit invasieve plagen 

Maak tuinieren gemakkelijker 

Observeren, de biodiversiteit bevorderen, veel aandacht besteden aan de bodem en zones creëren die de natuurlijke flora en fauna verwelkomen, zorgen voor de terugkeer van een goed evenwicht in de tuin. Dit maakt de teelt en het onderhoud gemakkelijker voor de tuinier, die zich minder zorgen hoeft te maken over onderhoud en behandelingen. Alles wordt gemakkelijk, met als resultaat overvloedige en sappige oogsten en een tuin in volle bloei! 

3 min te lezen
Deel