BELEID BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

De website www.seezon.be (hierna “Website”) is eigendom van SBM Life Science (hierna “SBM”).

Wij hechten het grootste belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom zetten wij ons in om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (hierna “GDPR”).

Het doel van dit Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierna “Beleid”) is om u uit te leggen welke persoonsgegevens we over u verzamelen, hoe we deze verwerken en hoe u uw rechten kunt doen gelden.

Dit Beleid is bijgewerkt op 1 april 2024.

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

SBM Life Science SPRL, gevestigd Regus Brussels Airport, Pegasuslaan 5, 1831 Machelen (Brab), België, geregistreerd onder nummer 0660.683.727, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn de gegevens die u ons verstrekt door een formulier in te vullen via de Contactpagina of de FAQ-pagina van onze Website. Wanneer u dit formulier invult, zijn sommige van de gevraagde gegevens verplicht. Deze zijn gemarkeerd met een sterretje. Als u deze gegevens niet invult, kan SBM uw verzoek niet in behandeling nemen.

We verzamelen uw persoonsgegevens ook wanneer u per e-mail of telefonisch contact met ons opneemt via de contactgegevens op de Contactpagina.

Tot slot verzamelen wij uw persoonsgegevens via de cookies die op onze Website zijn geplaatst.

De persoonsgegevens die u aan ons kunt doorgeven, omvatten de volgende categorieën: uw geslacht, uw naam, uw achternaam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. De cookies stellen ons in staat om de datum en tijd van verbinding, de zoekmachine die u gebruikt en uw IP-adres te verzamelen. Voor meer informatie over cookies kunt u paragraaf 7 van dit beleid raadplegen.

 • Waarom verwerken we uw persoonlijke gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend om uw aanvraag te beantwoorden met alle relevante informatie en documentatie die u bij ons hebt aangevraagd of om enige andere reden waarom u contact met ons hebt opgenomen. U kunt paragraaf 7 raadplegen waarin wordt uiteengezet waarom wij cookies gebruiken op onze Website.

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat wij er een legitiem belang bij hebben om u alle antwoorden en informatie te verstrekken die nodig zijn voor uw contactverzoek. Met betrekking tot cookies verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming.

 • Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

Onze informatiesystemen zijn beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang. Alleen leden van onze interne afdelingen hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens, op basis van een persoonlijke identificatiecode of een ander authenticatiemiddel en alleen als dit relevant is voor de uitvoering van hun taken.

SBM heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde, onwettige of onbedoelde openbaarmaking, misbruik en beschadiging.

 • Aan wie worden uw persoonlijke gegevens bekendgemaakt?

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzonden:

 • Aan interne SBM-medewerkers die het nodig hebben, en dit binnen de strikte grenzen van hun verantwoordelijkheden.
 • Aan externe organisaties indien nodig. Waar dit het geval is, zorgen we ervoor dat zij beveiligings- en opslagmaatregelen hebben voor persoonsgegevens en dat zij zich net als wij houden aan de wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Naar landen buiten Nederland. Waar dit het geval is, zorgt SBM ervoor dat deze internationale overdracht van gegevens een adequaat niveau van waarborgen en beveiliging heeft. De waarborgen die we gebruiken om deze overdrachten te beschermen omvatten de standaard contractuele clausules die van kracht zijn en gevalideerd zijn door de Europese Commissie.
 • In het geval dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een overheidsinstantie, zullen wij u hierover informeren op het moment van doorgifte.
 • Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

SBM verplicht zich uw persoonlijke gegevens niet langer te bewaren dan nodig is om u alle informatie en documentatie te verstrekken die u nodig hebt. Zodra dit doel is bereikt, worden uw gegevens verwijderd.

 • Wat is het cookiebeleid van SBM?

Tijdens uw bezoek aan deze Website kunnen cookies en andere trackers worden geïnstalleerd of worden gebruikt om toegang te krijgen tot informatie op uw eindapparatuur.

 • Wat is een cookie?

Een cookie is een stukje informatie dat wordt gedownload op je computer, je telefoon of een ander apparaat dat je gebruikt wanneer je een website bezoekt. Het bevat verschillende gegevens over uw voorkeuren en eerdere acties.

 • Welke cookies gebruiken we?

Wij gebruiken verplichte cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de Website. Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om het gebruik van cookies te accepteren of te weigeren. Voor cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Website is uw toestemming niet vereist. Voor andere cookies wordt uw keuze gematerialiseerd door uw aanvaarding of weigering. U kunt uw voorkeuren op elk gewenst moment wijzigen door te klikken op de knop “Cookies” onder aan de Website. Er wordt dan rekening gehouden met uw nieuwe keuze.

NaamTypeDoel
Google Tag ManagerFunctioneelImplementatie van een taggingsysteem voor eenvoudigere verwerking van gegevensgerelateerde informatie.
Google Analytics 4AnalyseDit is essentieel voor het beheer van onze website en stelt ons in staat om indicatoren te meten zoals verkeer, de meest geraadpleegde producten en de geografische locatie van bezoekers.
Google AdsAdvertentieMet deze service kunnen adverteerders advertenties of banners kopen die op Google-pagina’s worden weergegeven.
Google Conversion LinkerAnalyseConversion Linker tags vergemakkelijken het verzamelen van klikgegevens voor effectieve conversiemeting.
Google RemarketingRe-targetingRe-targeting advertising bestaat uit het weergeven van banneradvertenties op websites nadat een internetgebruiker specifieke interesse heeft getoond in een product op een andere site.
Facebook PixelConversie-traceringFacebook-bezoekers identificeren. Hiermee kun je acties van bezoekers op de website volgen en zien of er conversies zijn.
HotjarSessie opnameRegistreert het navigatiepad van de gebruiker om wrijvingspunten te detecteren.
 • Wat zijn uw rechten?

Wij zetten ons in om uw rechten te respecteren wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken.

 • Toegangsrecht

U hebt recht op toegang, waarmee u bevestiging kunt krijgen of uw persoonlijke gegevens al dan niet worden verwerkt en andere aanvullende informatie kunt krijgen.

 • Recht op rectificatie

U hebt het recht te vragen om rectificatie van uw persoonlijke gegevens, d.w.z. om aanvulling van uw persoonlijke gegevens die mogelijk onjuist, onvolledig of verouderd zijn.

 • Recht op verwijdering

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen, onder de volgende voorwaarden:

 • uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verwerkt
 • u de toestemming intrekt die u ons eerder hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, op voorwaarde dat er geen andere wettelijke basis is om deze verwerking voort te zetten
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden
 • uw persoonsgegevens niet wettelijk worden verwerkt
 • uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving

If none of the above conditions are met, SBM will not be able to respond favorably to your request. This is the case if we are obliged to keep your data to comply with a legal obligation.

 • Right to data portability

You have the right to require us to transmit your personal data to you or to have it transferred to another data controller in a structured, commonly used and machine‐readable format.

 • Right to object

You have the right to object to the processing of your personal data at any time given certain circumstances.

 • Right to withdraw consent

You have the right to withdraw your consent at any time where the basis for processing your personal data is based such consent. SBM will then cease processing your personal data without prejudice to any previous operations for which you have consented.

 • Right to define post‐mortem directives

You have the right to define specific directives relating to the retention, deletion, and communication of your personal data after your death. These instructions will only apply to the processing carried out by us and will be limited to that scope.

 • How to assert your rights?

To assert your rights, you can contact the Personal Data Manager by email at the following address: privacy@sbm‐company.com. Your request must be accompanied by a copy of your identity document (identity card or passport) which will be used to prove your identity and grant your request.

SBM reserves the right to reject any misuse of the right concerned, in particular if the request is unfounded or if it is excessive especially because of its repeated nature.

If after contacting us, you feel that your rights have not been respected, you may submit a complaint to the competent national authority based on the country of your location, called Data Protection Authority – Gegevensbeschermingsautoriteit, in Belgium.